Matte phân tích gáo FEA

Matte phân tích gáo FEA

NỘI DUNG PHÂN TÍCH Matte Múc FEA

1. FEA MODEL

2. ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

3. tải nhiệt

4. CƠ CẤU tải

 - 4.1 Múc treo ở TRUNNIONS

 - 4.2 Múc đứng trên HỖ TRỢ CHÉO

 - 4.3 tải nghiêng LUG Múc

5. KẾT QUẢ NHIỆT

6. KẾT QUẢ STRESS

 - 6.1 Múc treo ở TRUNNIONS

 - 6.2 Múc đứng trên HỖ TRỢ CHÉO

 - 6.3 LUG nghiêng Múc WhatsApp Online Chat !