Phân tích thiết kế

Thiết kế cần thiết của chậu xỉ

thiết kế

Hình dạng của nồi xỉ phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện vận hành nó phải chịu. Như vậy, tiêu chuẩn thiết kế sau đây phải được xem xét:

 Loại lò rằng nồi xỉ sẽ phục vụ,

 Số lượng và loại xỉ tạo ra,

 Phương pháp xử lý và chôn lấp nồi,

 tác động nhiệt trong quá trình hoạt động,

 hạn chế chiều,

 thủ tục bảo trì nồi

Cần thiết  Parts for the handling of the pot.

 ít nhất 2 trunnions để nhặt nó lên và di chuyển nó bất cứ nơi nào này nên cần thiết,

 cơ sở để đặt nó xuống đất

 một cơ chế để xử lý các nồi bằng một tàu sân bay gáo, có nghĩa là, sử dụng cơ chế này, nồi có thể được dự đoán sẽ đổ xỉ nóng chảy vào hố xỉ cho chế biến,

 ít nhất một nghiêng tai hoặc đấm nồi lấp đầy bởi một cần cẩu hoặc để tắt nồi trống ở một vị trí thích hợp để làm mát xuống hoặc để sửa chữa.

chậu xỉ với tất cả các phần cần thiết để xử lý nó phải được thiết kế để đáp ứng các yếu tố cần thiết sau đây:

Việc mở rộng nhiệt do tải nhiệt trong quá trình hoạt động nên được thống nhất trên tất cả các chu vi của cơ thể xỉ nồi và cần được cản trở càng ít càng tốt bằng cách tích lũy vật chất và xương sườn kết quả trong các lĩnh vực phần chuyển đổi độ dày tường.

Tương tự như vậy một sự co đồng phục nên được nhắm vào bởi một làm mát chỉ đạo sau khi bán phá giá.

Như vậy, có những quy tắc của ngón tay cái trong việc phát triển các thiết kế xỉ nồi:

 Đáy của nồi không nên tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, nhưng một số giải phóng mặt bằng nên dự kiến.

 Như vài xương sườn càng tốt nên được đặt ở bên ngoài của nồi xỉ.

Tất cả các tiêu chí này nhằm mục đích ổn định là tốt hay độ cứng càng tốt để ngăn chặn sự biến dạng non quá mức và đảm bảo lịch sử ra đời tốt nhất của nồi xỉ.WhatsApp Online Chat !