Quản lý chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Các tuyến đường chế tạo được điều chỉnh bởi các quy định của triển khai Hệ thống chất lượng ISO 9001: 2000. Các tài liệu tiêu chuẩn đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ của tất cả các bước xử lý:

• Giấy chứng nhận sản xuất thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 10,204 § 3.1 bao gồm cả thành phần hóa học, tính chất cơ học và kiểm tra không phá hủy;

• kiểm tra Dimensional được hỗ trợ với một “như xây dựng” phác thảo;

• Ghi lại các bảng xếp hạng xử lý nhiệtWhatsApp Online Chat !