Mot cho'mich TIF tahlil

Mot cho'mich TIF tahlil

Matt cho'mich TIF tahlil MAZMUNI

1. TIF MODEL

2. tabiiy xususiyatlari

3. termal yuklaydi

4. tizimli yuklaydi

 - 4,1 cho'mich TRUNNIONS AT OSMA

 - CROSS qo'llab-quvvatlash 4,2 cho'mich turgan

 - 4,3 cho'mich egib LUG yuk

5. harorat natijalari

6. valentlik natijalari

 - 6,1 cho'mich TRUNNIONS AT OSMA

 - CROSS qo'llab-quvvatlash 6,2 cho'mich turgan

 - 6,3 cho'mich egib LUG WhatsApp Online Chat !