Matte ladle FEA analysis

Matte ladle FEA analysis

MGA NILALAMAN NG Matte sandok FEA PAGSUSURI

1. FEA MODEL

2. MGA KATANGIAN NG MATERYALES

3. THERMAL LOADS

4. STRUCTURAL LOADS

 - 4.1 sandok nasuspinde sa trunnions

 - 4.2 sandok STANDING ON CROSS SUPPORT

 - 4.3 sandok Pagkiling LUG LOADS

5. TEMPERATURE MGA RESULTA

6. STRESS MGA RESULTA

 - 6.1 sandok nasuspinde sa trunnions

 - 6.2 sandok STANDING ON CROSS SUPPORT

 - 6.3 sandok Pagkiling LUG WhatsApp Online Chat !