Matte ਕੜਛੀ FEA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Matte ਕੜਛੀ FEA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Matte ladle FEA ਚਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ

1. FEA ਮਾਡਲ

2. ਪਦਾਰਥ ਯੋਰਪ

3. ਥਰਮਲ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

4. ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

 - 4.1 ladle TRUNNIONS ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

 - CROSS ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 4.2 ladle ਖੜ੍ਹੇ

 - 4.3 ladle ਉਲਾਰਦੇ LUG ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

5. TEMPERATURE ਨਤੀਜੇ

6. ਤਣਾਅ ਨਤੀਜੇ

 - 6.1 ladle TRUNNIONS ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

 - CROSS ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 6.2 ladle ਖੜ੍ਹੇ

 - 6.3 ladle ਉਲਾਰਦੇ LUG WhatsApp Online Chat !