म्याट करछुल fea विश्लेषण

म्याट करछुल fea विश्लेषण

म्याट करछुल fea विश्लेषण सामाग्रीहरू

1 fea मोडेल

2. सामाग्री गुण

3. थर्मल भार

4 संरचनात्मक भार

 - 4.1 करछुल TRUNNIONS AT निलम्बित

 - 4.2 करछुल स्थितिमा पार समर्थन

 - 4.3 करछुल TILTING LUG भार

5 TEMPERATURE परिणामहरू

6 तनाव परिणामहरू

 - 6.1 करछुल TRUNNIONS AT निलम्बित

 - 6.2 करछुल स्थितिमा पार समर्थन

 - 6.3 करछुल TILTING LUG WhatsApp Online Chat !