Matte шанага БОЦҮ-ний шинжилгээ

Matte шанага БОЦҮ-ний шинжилгээ

Царцсан шанага БОЦҮ-ний шинжилгээний АГУУЛГА

1. БОЦҮ-ний ЗАГВАР

2. материалын шинж чанар

3. дулааны ачааллыг

4. бүтээц нэртэй нь дуудна

 - 4.1 шанага TRUNNIONS түр зогсоогдсон

 - CROSS дэмжлэгт 4.2 шанага Байнгын

 - 4.3 шанага хазгай шүдтэй нэртэй нь дуудна

5. ТЕМПЕРАТУРЫН ҮР ДҮН

6. стресс ҮР ДҮН

 - 6.1 шанага TRUNNIONS түр зогсоогдсон

 - CROSS дэмжлэгт 6.2 шанага Байнгын

 - 6.3 шанага хазгай шүдтэй WhatsApp Online Chat !