Мат анализа садови FEA

Мат анализа садови FEA

СОДРЖИНА НА АНАЛИЗА мат садови FEA

1. FEA МОДЕЛ

2. материјалот

3. ТОПЛИНСКА ТОВАРИ

4. структурните ТОВАРИ

 - 4.1 садови суспендиран на TRUNNIONS

 - 4,2 црпалка стои на крст ПОДДРШКА

 - 4.3 садови поместување ГКЛ ТОВАРИ

5. РЕЗУЛТАТИ НА ТЕМПЕРАТУРА

6. РЕЗУЛТАТИ ОД СТРЕСОТ

 - 6.1 садови суспендиран на TRUNNIONS

 - 6,2 црпалка стои на крст ПОДДРШКА

 - 6.3 садови поместување ГКЛ WhatsApp Online Chat !