ניתוח FEA מצקת Matte

ניתוח FEA מצקת Matte

תוכן של ניתוח דהוי מצקת FEA

1. FEA מודל

2. מאפייני החומר

3. עומסים THERMAL

4. עומסים מבניים

 - 4.1 מצקת יושעה TRUNNIONS

 - 4.2 מצקת עומד על תמיכה חוצה

 - 4.3 עומסי מצקת LUG הטיית

5. תוצאות טמפרטורה

6. של דחק

 - 6.1 מצקת יושעה TRUNNIONS

 - 6.2 מצקת עומד על תמיכה חוצה

 - 6.3 LUG הטיית מצקת WhatsApp Online Chat !