اخبار

 • Chinese Spring Festival Holiday Announcement

  Chinese Spring Festival is comming. For celebrate the festival, we will be on holiday from Feb 2 to Feb 10. Your quries during these days will be replied later maybe on or after Feb 11 when we return to work. Your support and understanding will be highly appreciated. 
  ادامه مطلب
 • New Year Greeting

  New Year Greeting

  We China Special Metal Group Limited wish you and your family a healthy, wealthy new year 2019!  
  ادامه مطلب
 • 2019 هشدار از طریق تعطیلات سال جدید

  2019 هشدار از طریق تعطیلات سال جدید

  برای جشن سال نو، ما را در تعطیلات از 2018 دسامبر 30 جبهه النصره 1، 2019. دفتر خواهد شد در طول این زمان بسته است. دسامبر 29 (شنبه) 2018 روز کاری ما است. در طول زمان تعطیلات مستلزم پاسخ خواهد شد زمانی که ما به دفتر در ژانویه 2 2019. درک و حمایت شما خواهد شد ...
  ادامه مطلب
 • سلام کریسمس

  سلام کریسمس

  Thanks for all the support and help from you in 2018.   We China Special Metal Group Limited wish you and your families a Merry Christmas and a prosperous New Year 2019. 
  ادامه مطلب

WhatsApp Online Chat !