کنترل کیفیت

تضمین کیفیت

2000. مستندات استاندارد تضمین می کند قابلیت ردیابی کامل از هر مرحله فرایند: مسیر ساخت توسط مفاد اجرا سیستم کیفیت ISO 9001 اداره:

• گواهی تست سازنده با توجه به استاندارد DIN EN 10.204 § 3.1 از جمله ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و آزمون غیر مخرب؛

• چک بعدی با پشتیبانی از "را به عنوان ساخته شده در" طرح؛

• ضبط از نمودار عملیات حرارتیWhatsApp Online Chat !