Ματ ανάλυση κουτάλα FEA

Ματ ανάλυση κουτάλα FEA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ MATTE κουτάλα FEA ΑΝΑΛΥΣΗ

1. FEA ΜΟΝΤΕΛΟ

2. ιδιοτήτων των υλικών

3. θερμικά φορτία

4. δομικά φορτία

 - 4.1 κουτάλα αναστέλλεται σε έδρανα

 - 4.2 κουτάλα στέκεται στο CROSS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 - 4.3 κουτάλα ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΙΣΗΣ LUG

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΡΕΣ

 - 6.1 κουτάλα αναστέλλεται σε έδρανα

 - 6.2 κουτάλα στέκεται στο CROSS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 - 6.3 κουτάλα LUG ΚΛΙΣΗΣ WhatsApp Online Chat !