Ελεγχος ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η διαδρομή κατασκευή διέπεται από τις διατάξεις του εφαρμόζονται Συστήματος Ποιότητας ISO 9001: 2000. Το πρότυπο τεκμηρίωση εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας:

• πιστοποιητικά δοκιμών του κατασκευαστή σύμφωνα με το DIN EN 10.204 § 3.1 συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, τις μηχανικές ιδιότητες και μη καταστρεπτική εξέταση?

• διαστάσεων έλεγχος υποστηρίζεται με ένα «όπως κατασκευάστηκε» σκίτσο?

• Καταγραφή διάγραμμα θερμικής επεξεργασίαςWhatsApp Online Chat !