Dadansoddi dylunio

Dyluniad Angenrheidiol o botiau slag

dylunio

Mae siâp pot slag dibynnu yn bennaf ar yr amodau gweithredol sydd ganddi i'w wrthsefyll. Felly, rhaid i'r meini prawf dylunio canlynol yn cael eu hystyried:

 Math o ffwrnais y bydd y pot slag gwasanaeth,

 Nifer a math o slag a gynhyrchir,

 Dull o drin a dympio y pot,

 effaith gwres yn ystod llawdriniaeth,

 Cyfyngiadau dimensiwn,

 gweithdrefnau cynnal a chadw Pot

Angenrheidiol  Parts for the handling of the pot.

 o leiaf 2 trunnions i'w godi a'i symud lle bynnag y dylai hyn fod yn angenrheidiol,

 y sylfaen ei roi i lawr ar y ddaear

 mecanwaith i drin y pot gan gludwr lletwad, hynny yw, gan ddefnyddio mecanwaith hwn, gall y pot yn cael ei dipio i arllwys slag tawdd i mewn pyllau sorod ar gyfer prosesu,

 o leiaf un lug tilting un ai i domen y pot llenwi gan graen neu i droi'r pot gwag mewn safle priodol ar gyfer oeri i lawr neu ar gyfer atgyweirio.

Rhaid potiau Slag â phob rhan angenrheidiol ar gyfer ei drin yn cael ei gynllunio i fodloni hanfodion canlynol:

Dylai'r ehangu thermol oherwydd llwyth gwres yn ystod llawdriniaeth fod yn unffurf ar draws y cylchedd y corff pot slag a dylid ei lesteirio cyn lleied â phosibl drwy croniadau ac asennau materol sy'n deillio yn adran ardaloedd o drawsnewid trwch wal.

Yn yr un modd dylai cyfangiad unffurf yn cael eu hanelu at gan oeri ei lywio ôl dympio.

Felly, mae yna reolau o bawd wrth ddatblygu cynlluniau pot slag:

 Ni ddylai waelod y pot fod mewn cysylltiad uniongyrchol â'r ddaear, ond dylai rhai clirio tir eu rhagweld.

 Gan y dylai ychydig o asennau ag y bo modd yn cael ei roi ar y tu allan i'r pot slag.

Holl feini prawf hyn yn anelu at sefydlogrwydd yn dda neu'n anystwythder ag y bo modd er mwyn atal anffurfio cynamserol gormodol a sicrhau'r hanes bywyd gorau o'r pot slag.WhatsApp Online Chat !